Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie

Zlatá konfirmácia