Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie

Literatúra v ponuke zboru

50 rokov zboru v Kalnej nad Hronom - história zboru v kocke od príchodu z Nireďházy v roku 1947.

Vianočné poviedky -  od rôznych autorov.

Božia pastorálna starostlivosť -  autor: Wilhelm Busch.

Zvesti od Hrona - občasník evanjelického a. v. cirkevného zboru Kalná n.H.

Vyhľadávanie

Kontakt

ECAV Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
Dlhá 18/1
935 32
036 63 95 181
0911253032