Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie

Izrael poznávací zájazd 1.5. - 9.5.2015

01.05.2015 00:00

Zem Ježiša Krista a časť Exodu 

IZRAEL - JORDÁNSKO

  Poznávací zájazd – pre evanjelikov

 Termín: 1.máj – 9.máj.2015

Cena: 690,- EUR + 260,- USD

V cene je zarátané:

- Viedeň – Tel Aviv - Viedeň

- doprava klimatizovaným autobusom v  Jordánsku a Izraeli

- hotelové ubytovanie s polpenziou v 2 – 3 lôžkových izbách so soc. zariadením

- odborný sprievodca –

- vstupy do Petry a Národných parkov v Jordánsku,

- komplexné cestovné poistenie- (zdravotné, batožina, zájazd)
V cene nie je zarátané:

- obslužné a poplatky na hranici- predstavuje sumu 40,-EUR /platí sa na mieste sprievodcovi /

- fakultatívna návšteva Qumránu a Masady - 35,-USD (spolu)

-prípadné ďalšie vstupy v Izraeli do Národných parkov-(napr. Cezarea prímorská -12.-USD),

- žiadne palivové, či iného druhu príplatky, nebudú dodatočne požadované

Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu !

Zásadná veta k programu tieto miesta navštívime, či to bude presne v tom poradí a dňoch, to ukáže až situácia priamo na mieste. Počas zájazdu budeme mať na jednom mieste Večeru Pánovu.

 

 

PROGRAM:

 1.deň: Stretnutie v Bratislave na Hl. železničnej stanici a odchod autobusom na letisko do Viedne  a odlet do Tel Avivu.  Presun do Cezarey prímorskej,  a následne  do Haify.

2. deň: Nazaret mesto, kde bola oslovená Panna Mária. Kána Galilejská miesto prvého zázraku.

Odpoludnia výstup na horu Tábor(starší si môžu objednať taxi-6.-USD), prehliadka kostola Premenenia Pána. Presun do Tiberias a ubytovanie s večerou.

 3.deň: Po raňajkách: Hora Blahoslavenstiev, návšteva Jordánu, rieka ktorá veľa znamenala v histórii Židovského národa. Rieka v ktorej bol Pán Ježiš pokrstený (neďaleko miesta, kde vteká rieka Jordán do Genezaretského jazera).  Obed pri Galilejskom možnosť ochutnať „Petrovu rybu“  a tiež vykúpať sa.  Kafarnaum - dom apoštola Petra, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto stretnutia Vzkrieseného s učeníkmi. Večera a ubytovanie v Tiberias.

4.deň: Presun do Ammánu. Krátka prehliadka starého mesta Ammán, ktoré patrilo do Dekapolis. Hora Nébo, odkiaľ Mojžiš uvidel zasľúbenú krajinu. Rieka Jordán miesto krstu Pána Ježiša z Jordánskej strany. Prehliadka Madaby starého kresťanského mesta. Návšteva výroby mozaikových obrazov.

5. deň: odchod do Petry, hlavného mesta niekdajších Nabatejcov, ktoré je vytesané do pieskovca, kde patriarcha Mojžiš úderom palice nechal vytrysknúť zo skaly prameň vody, keď viedol židovský národ z egyptského zajatia. prehliadka Petry, niekdajšieho hlavného mesta Nabatejskej ríše. (Rímska provincia Arábie, kde sa sv. Pavol zdržiaval podľa Gal 1. 17).Návrat do Ammánu, večera.      

6. deň: . Prechod do Izraela  po raňajkách. Návšteva  Mŕtveho more s možnosťou kúpania na pieskovej pláži. Fakultatívna prehliadka Qumránu- najväčší objav archeológie v 20.storočí. Návšteva Masady- posledné miesto odporu voči Rímskej ríši. Návšteva Jericha-  jedného z najstarších miest sveta, ktoré má bohatú Biblickú históriu. Ubytovanie a večera.

7.deň: po raňajkách odchod do Jeruzalema. Mesto malo podstatný vplyv na vývoj troch monoteistických náboženstiev. Navštívime miesta účinkovania i utrpenia Ježiša Krista. Prehliadka  Starého mesta. Krížová cesta - Via Dolorosa, bazilika Božieho hrobu na Kalvárii – Golgote. Evanjelický kostol pri Golgote. Večera a ubytovanie.

8. deň: po raňajkách  program v Betleheme, bazilika Narodenia Pána,   Pole pastierov. Vianočný kostol- Evanjelický kostol v Betleheme. Po obede pokračovanie v programe v Jeruzaleme, Múr nárekov, Hora Sion- miesto poslednej večere, Záhradný hrob- miesto ktoré našiel Generál Gordon. Večera a nocľah.

 9. deň:  Návšteva Olivovej hory - prehliadka a  návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Národov.  Odpoludnia odchod na letisko do Tel Avivu   a odlet do Viedne a následný presun Bratislavy.

Duchovný program: Deň začíname Ranným zamyslením nad Božím slovom, putujeme s Bibliou. Bibliu každý svoju.  ES- spevník,  dostane každý účastník od sprievodcu. 

Vyhľadávanie

Kontakt

ECAV Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
Dlhá 18/1
935 32
036 63 95 181
0911253032